Helse- og omsorgskomiteen på Hitra anbefaler formannskapet at det bygges fire omsorgsboliger for personer med store funksjonshemminger. Boligene skal bygges slik at de senere kan utvides med ytterligere to boliger.

Rådmannen har vurdert å bygge om leiligheter med Melandsjø omsorgssenter, men det ble for dyrt. Det er uansett ønskelig at denne brukergruppen får bo nært sentrumsfunksjoner som for eksempel Helsetun og idrettshall. Boligene blir derfor bygget på en sentrumsnær tomt i Fillan.

Investeringskostnaden er beregnet til 21.55 millioner kroner, med forutsatt investeringstilskudd på åtte millioner kroner fra Husbanken. 3.55 millioner dekkes av momsrefusjon, og 10 millioner lånefinansieres.