Trøndersk kystkompetanse er innvilget 100.000 kroner i støtte for å arrangere sjømataktiviteter i Mathallen i Trondheim 27-29. oktober.

Formålet med dette tiltaket er å informere innbyggere i Trondheim om norsk sjømatproduksjon på Hitra og Frøya, og inspirere flest mulig – særlig barn og unge – til å smake og oppdage hvor godt det er med fisk når de får den tilberedt på sin måte. I søknaden er det skissert en rekke tiltak de ønsker å gjennomføre for barnehager og skoler i Trondheim.

Det forteller Tom Skare og Aleksander Søreng fra de lokale Frp-lagene i øyregionen gjennom en felles pressemelding.

- Trøndersk kystkompetanse som har hatt en søknad inne på 277.750 kroner, de har i dag fått innvilget sin søknad med 100 000 kroner. Det er mange som har kunnet søke på tilskudd fra denne ordningen og denne gangen fikk øyregionen tildelt en stor pott, selv om ikke hele beløpet ble innvilget, forteller Skare og Søreng.

Trøndersk kystkompetanse ønsker å invitere med seg både små og store samarbeidspartnere som Garnvik Røkeri, SalMar, Seashell, Lerøy Midt, HitraMat og Dolmøy Seafood i dette prosjektet. Nærings-og fiskeridepartementet, ved fagavdelingen tilhørende ministeren vurderer det som et positivt tiltak at barn og unge blir bevisstgjort viktigheten rundt norsk sjømatproduksjon.

- Frøya og Hitra har stor produksjon av sjømat, og selv om vi bare utgjør ca. 4 % av befolkningen i Sør-Trøndelag, står vi for halvparten av eksportverdien i fylket. Dette tiltaket kan sammenlignes med aktiviteter som tidligere har vært gjennomført i forbindelse med ulike matfestivaler andre steder i landet og som har fått innvilget støtte fra denne tilskuddsordningen, sier Skare og Søreng.

Også Liantunet i Trondheim, som er et ikke-kommersielt foretak, har ved denne tildelingsrunden fått innvilget en søknad på kr 300.000. Liantunet har som målsetning å hjelpe fremtidens konsumenter med å ta riktige og sunne matvalg, gjennom kunnskapsoverføring og praktisk matlaging.