- Det er litt artig at oppdraget gikk til en lokal entreprenør