Av:
  • Bjørn L. Rønningen

Stenger veien under berging av vogntog