Mette lever på pastaskruer med pesto i fiskerike Lofoten