Gang på gang flyter det over med avfall ved hyttekonteineren på parkeringsplassen til Sletta kirke. - Fortsetter dette, må konteineren flyttes, sier nabo Gunnar Bottenvik, som er lei av at folk er så ansvarsløse.

Det er ikke første gang naboer i området ved Sletta kirke fortviler over hvordan det ser ut ved hyttekonteineren som står i utkanten av parkeringsplassen ved Sletta kirke. Gang på gang er konteineren fyllt til den går over, og det folk ikke får inn i konteineren slenger de bare fra seg utenfor. Der sprer både vinden og matsøkende fugler innholdet utover hele parkeringsplassen, i grøfta mellom parkeringsplassen og veien og videre utover.

- Ofte kommer avfallet helt opp på kirkegården, sier Gunnar Bottenvik som bor like ovenfor kirka.

NAVN: På flere av pappeskene var navnene på synderne godt synlig.

Tror ikke det er hyttefolket

- Det har sett verre ut enn det gjør i dag, sier Bottenvik, der han står ved pappkartonger, gamle sko, ei død kråke uten klør, elektriske artikler, poser med matavfall og rester av alt mulig søppel. Konteineren som står med åpen luke er fyllt opp med knuste møbler, søppelsekker med plast, pappesker og mye annet som kunne vært levert gratis på gjenbrukstorget på Nabeita.

- For ikke lenge siden var det det noen som hadde satt igjen ei vaskemaskin og et bilsete her. Jeg beundrer Hamos for at de gjør sitt beste for å rydde opp, sier Gunnar Bottenvik.

Han synes det er bemerkelsesverdig at det ser verre ut der om vinteren enn om sommeren, da det er mest hyttefolk i området.

- Jeg har sett heftige diskusjoner i sosiale medier, der noen forbanner hyttefolket, men det er nok ikke hytteeierne som står for dette, sier han.

Gode leveringsmuligheter

Noe av det Bottenvik stusser mest på, er at avfallet ser ut til å være bragt dit med bil.

- Da kunne de vel like godt kjørt til Nabeita med det? Egentlig har vi veldig bra renovasjon på Frøya. Det er mange muligheter hver uke til å levere avfallet helt gratis på gjenvinningsstasjonen.

Av navnelappene på pappkartongene går det fram at det er mange utenlandske navn på de som har kastet avfall ved konteineren.

- Vi har mange arbeidsinnvandrere på Frøya, også i Stølan krets. Kanskje er de for dårlig informert om hvor de skal gjøre av avfallet sitt? Kanskje burde det vært sendt ut informasjon på flere språk? undrer han, og mener både arbeidsgivere og utleiere har et ansvar på dette området.

FORSØPLING: En del ser ut til å sette avfallet de ikke får inn i konteineren ved siden av den. Mye av det blåser helt opp til kirkegården.

- Må flyttes eller fjernes

Gunnar Bottenvik har selv vært med på å plukke opp søpla som ligger utover parkeringsplassen ved kirka, og vet at mange andre har plukket mye mer enn det han har gjort. Han ser at avfallet som havner der det ikke skal være øker i mengde, og er ganske oppgitt over forholdet.

- Fortsetter det sånn må konteineren bort. Når det er mye matavfall som ligger strødd her, kan det også bli et rotteproblem. Og det kan uansett ikke se ut sånn på parkeringsplassen ved Sletta kirke, og på kirkegården. I verste fall må konteineren flyttes eller fjernes helt. Men jeg forstår at hyttefolket må ha et tilbud for å kaste avfallet sitt, så det er synd om resultatet blir at de mister den muligheten.