Lokalavisa presenterte nylig de siste skoleresultatene som da var presentert på Skoleporten.no. Disse viste svært sprikende resultater fra nasjonale prøver og avgangseksamener.

Men de nasjonale prøvene i lesing for femteklassinger viste at frøyaelevene hadde gjort et eksepsjonelt hopp opp.

Nå er også resultatene for de nasjonale prøvene i engelsk og regning klare. Av ulike grunner blir ikke resultatene i regning på Frøya offentliggjort, men de tallene som er presentert, viser at årets femteklasinger er flinke i mer enn lesing. Engelskresultatene viser akkurat samme tendens: Mens Frøya i fjor hadde 40 prosent av elevene på laveste mestringsnivå i engelsk, er i høst kun 12,8 prosent på det laveste.

56 prosent av elevene er nå på midterste nivået, mot 40,4 prosent i fjor.

Og hele 30,8 prosent av elevene er nå på høyeste nivå i engelsk, mot 19,1 prosent i fjor.

Kommunalsjef for oppvekst i Frøya, Roger Fredheim, kommenterte i forbindelse med leseresultatene at han mente dette viste at kommunens prioritering av «tidlig innsats» begynte å bære frukter.

- Jeg tror også engelskresultetene kan henge sammen med dette. Når elevene blir flinkere til å lese, så får jo det også betydning for språkutviklingen. Satsing på tidlig innsats skal gi uttelling i alle fag. Og det er i alle fall gledelig at også vi får slike resultater i engelsk, sier Roger Fredheim.

Resultatene for Hitra viser motsatt tendens, både innen lesing (som lokalavisa har presentert tidligere) og i engelsk.

52 prosent ligger på laveste nivå i engelsk, mot 34,1 i fjor.

32 prosent er på midterste nivå (mot 46,3 i fjor)

16 prosent er på høyeste nivå, mot 19,5 i fjor.