– Jeg vil ha fram at at ingen ting er viktigere for oss enn den fysiske, nære samtalen. Kommunikasjon gjennom skjerm og mobil er vel og bra, men hvis det tar overhånd, er det skummelt for menneskets framtid. Vi er rett og slett ikke laget for slikt! Vi blir ikke utviklet gjennom skjerm, det er gjennom å møte andre mennesker at vi utvikler oss. Det gjelder både barn og voksne.  Aldri før har menneskeslekta stått i en lignande situasjon, mellom langsom biologi og eksplosiv teknologi, sier Sylfest Lomheim.

Den profilerte språkmannen og tidligere direktøren i Språkrådet kommer til årets Frøyadagan for å holde foredraget «Samtalen er det viktigaste».

SE HELE PROGRAMMET på Frøyadagans Mitt Lag-sider her

Lomheim er en kjent og profilert språkviter og en aktiv debattant. Han var direktør i Språkrådet fra 2004 til 2010 og er språkkonsulent i NRK, men har ellers en bred bakgrunn, som TV-produsent i NRK, som statssekretær i Barne- og familiedepartementet osv. Han er professor ved Universitetet i Agder og har gitt ut et tjuetalls bøker, medregnet oversettelser.

Den siste boka hansheter «Tale er gull» (2011, ny utgave 2012).

– Temaet er samtalen. Den fysiske samtalen, ansikt til ansikt, blir det stadig mindre av. Teknologibasert kommunikasjon tar meir og meir over. Spørmålet er hva dette gjør med oss, sier Lomheim i en pressemelding fra Frøyadagan.

Samtalen blir temaet også for foredraget på Frøya. Foredraget blir holdt på Frøya bibliotek/Frivilligsentralen. Arrangør er Frøyadagan og Folkeakademiet Frøya.