Norge eksporterte sjømat for 4,8 milliarder kroner i januar. Det er en økning på 636 millioner kroner eller 15 prosent sammenlignet med januar i fjor, viser tall fra Norges sjømatråd.

-  Veksten i januar skyldes i første rekke en økning i eksporten av laks. På grunn av sterk etterspørsel eksporterte norske lakseprodusenter mer laks og til høyere pris enn på samme tid i fjor. I tillegg ser vi at lave torskepriser medfører økte eksportvolumer for torskeprodukter, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd i en pressemelding.

Vekst i volum og pris for laks

Det ble eksportert laks for 2,8 milliarder kroner i januar. Dette er en økning på 834 millioner kroner eller 43 prosent sammenlignet med januar i fjor. Prisen for fersk hel laks økte fra 25,83 kroner til 34,66 kroner per kilo. Volumet økte for alle anvendelser av laks med 8 tusen tonn til totalt 77 tusen tonn. Frankrike, Polen og Russland er største mottakere av laks fra Norge.

Ørreteksporten økte i januar med 102 millioner kroner eller 101 prosent til en samlet verdi på 203 millioner kroner. Russland er vårt største marked for ørret i januar.

Nedgang for sild og makrell

Eksporten av sild falt med 240 millioner kroner eller 40 prosent,mens makrelleksporten falt med 208 millioner kroner eller 54 prosent i januar til totalt 180 millioner kroner. .

Eksporten av klippfisk økte med 74 millioner kroner eller 22 prosent i januar til totalt 414 millioner kroner.

Samlet økte eksporten av fersk- og fryst torskefisk med 37 millioner kroner eller 8 prosent til totalt 520 millioner kroner. Danmark er største mottaker i januar med en verdi på totalt 110 millioner kroner. Danmark er også det markedet som vokser mest i januar med en økning på 25 millioner kroner.