- Vi ser fram mot ferdigstillelsen og gleder oss til å få optimale fasiliteter for nåværende, men også framtidig virksomhet, sier Axel Wold om sitt nye sjøhus på Bogøya.

Tove og Axel Wold driver selskapet Wold Kysttransport, med hjemmehavn på Bogøya. Nå bygger de nytt sjøhus, bedre tilpasset sine behov. De nye lokalene vil i tillegg til å optimalisere deres nåværende virksomhet også imøtekomme ønsker for framtidige planer. For de har mange spennende prosjekter de ønsker å sette i gang med ute på Bogøya.

Multibygg

Nybygget vil bli et flerbruks-sjøhus med verksted og lager, tørkerom for RIB-utstyr og kjøredresser.

I tillegg vil det by på nye fasiliteter for de ansatte slik som badstue, badestamp, sløyerom/fileteringsrom samt fryserom.

- For vi har jo de siste årene satset på turisme og firmaturer i tillegg til å ha beredskapen for øyrekkas pasienttransport, forteller Wold.

Åpner for et alternativt liv

Målet med byggingen er i følge Axel å skape arbeidsplasser, for sånn sett å gjøre det mer fristende og aktuelt for barnefamilier å flytte ut til øyrekka.

- Vi vet at mange ønsker seg et slikt “alternativt liv”, men at jobb-begrensninger setter en stopper for det. Dette er jo nettopp øyrekkas største utfordring, og oppgave nummer én er å skape arbeidsplasser, sier han.

Det å endre dagens framtidsutsikter for øyrekka er noe de håper å kunne bidra til. Med den oppfatning at nettopp flere barn gir gladere barn, og dermed bedre vilkår for både sosial og faglig læring.

- Prognosene for elevtallet på Mausund skole er åpenbar dyster lesning, for ikke å snakke om barnehagen. For de eldre blir flere, og de yngre blir færre, sier Wold.

Må starte i det små

- Vi ser for oss å bygge stein for stein her ute og kanskje kan vi også få til litt småskala produksjon av mat. Nå er det jo “inn” også med økologisk mat og ikke minst ekte mat. For folk har god råd og ønsker heller det lille ekstra i stede for fabrikkmat. Så vi ser veldig fram mot ferdigstillelsen og gleder oss til å få optimale fasiliteter, sier Axel Wold.

Takker for støtten

Den siste tida har pasienttransporten i øyrekka vært sterkt fokusert, både i politikken og i lokalmediene.

- Vi er takknemlige for alle tillitserklæringene og støtten vi har fått fra brukere, pasienter og andre i øyrekka og Frøya generelt den siste tida, sier Wold gjennom lokalavisa.