Mattilsynet har i 2012 gjennomført et stort nasjonalt tilsynsprosjekt som har  undersøkt vannverkenes kontroll med ledningsnettet i Norge.

-Resultatene er nedslående. Det ble funnet avvik hos 4 av 5 vannverk, sier tilsynsdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet. Bare 94 av 491 vannverk hadde alt i orden.

På Hitra og Frøya ble det også gjort undersøkelser. Her ble det funnet avvik både ved Hitra kommunes vannverk, Frøya kommunes vannverk og Hamarvik vannverk.

Mangelfulle rutiner

Det er flest funn knyttet til mangelfulle rutiner for å hindre forurenset vann å komme inn i drikkevannsledningen. Det betyr at vannet kan bli forurenset, noe som utgjør en helserisiko.

- Vannverkene må jobbe mer forebyggende for å sikre god styring og kontroll med vannkvaliteten i ledningsnettet, sier Kristina Landsverk.

-Selv om vannet som leveres i krana i Norge i all hovedsak er trygt i dag, viser resultatene at mange vannverk har utfordringer med å sikre hygienisk drift av ledningsnettet. Det bekymrer oss, sier tilsynsdirektøren.

Mangler i beredskapen

Nesten halvparten av vannverkene Mattilsynet sjekket hadde avvik på  beredskapsforhold knyttet til ledningsnettet, krav knyttet til beredskapsøvelser og til å ha en oppdatert og risikovurdert beredskapsplan.

– Det er viktig at vannverkene følger opp de manglene vi har avdekket. Vi kommer til å sjekke at dette gjøres, avslutter Landsverk.