Denne hallen kan fungere som storstue for grendene pluss avlaste Frøyahallen midt i uka på dagtid.

- Det vil gi elevene et godt tilbud i skoletiden og være til avlastning for dagens hall på Sistranda, forteller Pål Georg Størø og Remy Strømskag i et brev til kommunen, skriver froya.no.

Som tidligere omtalt, planlegger Frøya kommune en utbygging av oppvekstsenteret på Nordskaget. Med storfabrikken til Salmar i grenda, er området i sterk vekst. Grendalagene mener de kan overta utbyggingen, utvide planene med en flerbrukshall, og deretter leie ut lokalene til kommunen.

Ifølge nettavisa setter planavdelinga i kommunen setter nå arbeidet litt i vent for å få vurdert innspillet. Den planlagte utbyggingen er omlag 1500 kvadratmeter, og vil koste rundt 40 millioner, skriver froya.no. I tillegg ønsker grendalagene også at nybygget skal inneholde en flerbrukshall på 600 kvadratmeter.