I en undersøkelse utført av Adresseavisen, der de har spurt alle ordførerne i Midt-Norge om de tror deres kommune er slått sammen med enn annen kommune i løpet av ti år, svarer Frøya ordfører Berit Flåmo nei, og Hitras ordfører Ole Haugen ja. Vi ville vite hvorfor de svarte som de gjorde.

Lokalavisa har ikke lykkes å få kontakt med ordfører Berit Flåmo, men ordfører Ole Haugen utdyper sitt svar.

- At jeg svarte ja i Adresseavisens undersøkelse har sammenheng med at trøkket fra mer sentrale myndigheter kommer til å bli så store at det av den grunn nærmest er uunngåelig med kommunesammenslåing. Men det er dermed ikke sagt at det er nødvendig, eller at kommunesammenslåing er den beste løsningen. For meg personlig er det viktig at en kommunesammenslåing er tuftet på frivillighet og at folket er modent for det. Hva folket mener i dag vet jeg ikke, men når vi ser hva ordførerne på Frøya og i Snillfjord mener så ligger det ikke godt an for kommunesammenslåing, mener Haugen.

Mer tvang med regjeringsskifte

Han tror et skifte til borgerlig regjering vil skape mest “trøkk” på kommunesammenslåing.

- Hvis de gjør alvor av det de sier i sine programformuleringer så vil det bli mer tvang for å lage større kommuneenheter. Men jeg ser også at Arbeiderpartiet åpner for mer tvang. Men det vil vise seg hva de mener med det, sier Ap-ordfører Haugen.

Vanskelig å vite

- Hva er fordelene med en kommunesammenslåing?

- Det er klart at det er fordeler med at det blir større og mer robuste fagmiljø i kommunens etater. Men samtidig blir det større avstand mellom kommuneledelse og administrasjon – og kommunens innbyggere. Det er også undersøkelser som mener å dokumentere at alt er bedre i en stor kommune. Mens andre undersøkelser viser at innbyggerne i små kommuner er mest fornøyde med sin kommune. Så det er vanskelig å vite, sier Haugen.

Fem kommuner sammen er et alternativ

Han ser for seg flere alternativer om det blir aktuelt med kommunesammenslåing.

- Det er viktig at kommunen henger sammen i et felles bo- og arbeidsmarked. Da er det mest nærliggende å se for seg en sammenslåing av Frøya, Hitra og ytre deler av Snillfjorden. Et annet alternativ er en enda større konsentrasjon, med en sammenslåing av Hemne og Aure i tillegg. Der har vi mye samarbeid allerede i dag. Agdenes hadde også vært aktuell dersom man hadde valgt tverrforbindelsen, mener Haugen.

HVA TROR DU? Si din mening i kommentarfeltet under