- Det var sterkt å synge nasjonalsangen, teksten fikk større betydning og mening