Frøy eiendom har fullført utbygging av ni seniorboliger og en tomannsbolig i Beinskardet på Sistranda. Selskapet har i tillegg til dette allerede fått tildelt fire tomter i området. Nå søker de om ytterligere tre tomter, og planlegger å bebygge disse syv tomtene med to firemannsboliger og to rekkehus med fem boenheter i hver. Samlet vil det bety en utbygging av totalt 18 boenheter.

Rådmannen viser til at det er stor etterspørsel etter leiligheter både på Sistranda og Hammarvika (hvor også Frøy Eiendom bygger ut), og ser svært positivt på at prosjektet i Beinskardet igangsettes.

Det er så langt ikke avklart om utbyggingen krever reguleringsendring, eller om det vil bli gitt disposisjon fra reguleringsplanen for Beinskardet for å gjennomføre full utbygging.

Frøya formannskapet er innstilt på å selge de tre tomtene Frøy Eiendom søker om, men salget må godkjennes av kommunestyret.