Rådmannen mener Hitra turistkontor ikke har vært drevet slik det bør fungere, etter å ha gått gjennom Kystmuseets drift av turistkontoret i 2015.

Det kommer frem av rådmannens innstilling om endring av Hitra turistkontor.

Kystmuseet har til nå fått en årlig støtte på 250.000 kroner fra Hitra kommune, for blant annet å drive nettsider med turistinformasjon, og lage en Hitra guide. I fjor ble dette ikke gjort, i følge rådmannen.

- Turistkontoret har ikke fungert slik et turistkontor bør fungere og heller ikke annet materiell er produsert i tide til turistsesongen, skriver rådmannen.

Kystmuseet krever 450.000 kroner for å kunne gjøre sine oppgaver etter avtalen. Det ble for dyrt for kommunen, og rådmannen og Kystmuseet har blitt enige om å ikke videreføre avtalen.

Vil flytte til biblioteket

Til neste formannskapsmøte foreslår rådmannen å flytte turistkontoret til biblioteket, for å komme nærmere sentrum, og arbeide nærmere sammen med  Hitra næringsforening, innenfor en ramme på 250.000 kroner.

- Med bakgrunn i dette har vi sett på andre løsninger på plassering og kostnader til et turistkontor. Hitra Næringsforening har i samtaler uttrykt at de ønsker at turistkontoret blir liggende i Fillan sentrum. Et hvert annet sted ligger alltid turistkontoret i sentrum av et sted/by. Forslaget er at vi oppretter et «Turistkontor» i biblioteket. Det er her det vil være størst trafikk i sesongen. Dette vil kunne være oppe å stå fra 1. mai 2016. Det skal enkle grep til for å få etablert dette, men turistkontoret vil ikke ha den grønne «I» i 2016. Man vil sørge for autorisasjon med søknad innen fristen 15.september, som vil gi oss lov å bruke den grønne «I» fra 2017. Hitra Næringsforening sørger for «Turistguiden» for 2016 og kostnader/inntekter med denne. Den vil bli laget på norsk og 2 andre språk. Hitra kommune lager egne turistinformasjonssider på nett i tråd med behovet.