Førsteklassingene på Mausund i skoleåret 2003/2004 var fra

venstre:

Sondre Hoff Berge, Sandra Pettersen og Mari Lium Enge.

Lærer er Lene Martinsen.