Stor støtte til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

foto