Frøyatunnelen på fv 714 er nå stengt fordi en buss har fått motorhavari.

– Tunnelen har vært stengt siden 14.57, opplyser vegmeldingssentralen.

Boreal jobber med å finne alternativ transport til passasjerene og bergingsbil er på stedet.

Oppdatert kl. 16:15:

Frøyatunnelen er åpnet igjen, etter at den ble stengt kl.14.57 på grunn av en buss med motorhavari. I følge veitrafikksentralens operatør, ble tunnelen åpnet 16.14.

Bussen måtte slepes ut av tunnelen med bergingsbil, og passasjerene måtte hentes med annen transport.