Forslaget om å søke departementet om å bli med i et forsøksprosjekt der 16- og 17-åringer gis stemmerett ved neste kommunevalg, ble i dag nedstemt i Frøya kommunestyre. Flertallet i kommunestyret la vesentlig vekt på innspillet fra Frøya ungdomsråd (FUR), som argumenterer MOT å gi unge frøyværinger denne retten.

Hørte på ungdomsrådet

- Stemmerett for 16/17-åringer er et prisverdig tiltak for å få ungdommen mer interessert i politik. Men så viser det seg at når vi sender ut dette på høring, til FUR, så får vi vedtak som sier at de ikke ønsker dette. Denne forsamlinga har sagt at i alle saker som vedrører ungdom, så skal vi ta ungdom på alvor. Så jeg kommer til å stemme imot at 16/17-åringer blir invitert til å være med i kommunevalget, sa Helge Borgen (Ap) da de voksne politikerne i dag skulle ta stilling til saken.

Aleksander Søreng (Frp) delte samme synspunkt og fremmet et forslag om å ikke involvere Frøya i dette forsøket.

- Som Helge Borgen også sa, så syns også jegat vi skal høre på ungdommen. Derfor kommer Frp med et nytt forslag, som sier at Frøya kommune ikke er med på dette, sa Søreng.

Bare Venstre ville forsøke

Bare Venstres representanter stemte for å søke Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet om å få bli forsøkskommune.

- Jeg syns FUR har sendt oss en uttalelse som er utrolig veloverveid, gjenomtenkt og de har gode argumenter. Det er veldig flott at de har et så godt engajsemnet i denne saken. Men det er også slik at blir problematisk å legge avgjørende vekt på en høringsuttalelse, som dette er. Det vi skal stemme over nå er stemmeretten. Det er veldig vanskelig for meg å ikke gå inn på prøveordning der 16/17-åringer får stemmerett,sa Ola Grønskag (V).

Hans partikollega Arvid Hammernes sa det på denne måten:

- Venstre går inn for rådmannens forslag om å bli med på en forsøksordning. Det i seg sjøl kan være med å gi mer interesse for lokalpolitikken blant ungdom. Når det begynner å bli 16 og 17 år, får man rettigheter og plikter. Da er det ogs på sin plass at de blir med i demokratiet, mente Hammernes.