Ferske tall fra politidirektoratet viser at langt flere forhold blir anmeldt og fører til at folk mister førerkortet i Hitratunnelen enn i Frøyatunnelen. Det er automatisk trafikkontroll i begge.Mens det ved Hitratunnelen i fjor ble anmeldt nitten forhold, der tretten mistet lappen, ble fem forhold anmeldt i fjor ved Frøyatunnelen, der en mistet førerkortet. Så langt i år er tendensen den samme; Fjorten anmeldelser og ni førerkort-beslag i Hitratunnelen og ingen anmeldelser i det hele tatt på Frøya.

- Mer trafikk

- Det er vanskelig å si hva som er årsaken til forskjellen, men langt flere passerer gjennom Hitratunnelen, sier politibetjent John Jegtvik ved Frøya lensmannskontor. At fotoboksene i Hitratunnelen står rett etter turen nedover slutter og den lange oppoverbakken begynner, kan også være en årsak.  - De er jo mer skjult der enn i Frøyatunnelen der de står på en rett strekning, så de som ikke kjenner stedet kan unngå å se dem. Men vi oppfordrer alle til å kjøre jevnt unnsett hvor de er. Det er nok ikke sånn at frøyværinger kjører noe bedre enn de fra Hitra i utgangspunktet, spøker Jegtvik.

Mange fartsbøter

Mens fordelinga av førerkortbeslag i fjor er omtrentlig lik enten man kom fra Hitra-eller Sunde-siden, er tendensen i år at flest blir tatt på vei FRA Hitra. Totalt ble 377 bilister bøtelagt for å ha kjørt for fort i Hitratunnelen og Frøyatunnelen i 2013. Så langt i år er det registrert 103 bøtelagte fartsovertredelser i de to tunnelene.