Ordføreren orienterte mandag formannskapet om at «Kysten er klar» har gitt kr 200 000 til Hitra kommune. Dette er penger som er gitt for å styrke arbeidet med veiledning etc. til innvandrere/tilflyttere.

Det skal tilsettes velkomstvert i servicetorget, som vil ha tilflytting av nye innbyggere som spesialområde. Denne stillingen skal det søkes skjønnsmidler for. Søknadsfrister er 15. oktober. Disse midlene sammen med egenkapital skal også brukes til å kartlegge kompetansen til innvandrerne. Det er satt i gang et prosjekt for kompetansekartlegging sammen med Frøya kommune.