På Hitra har detaljhandelen økt fra 81.583 kroner i 2010 til 88.190 kroner pr. innbygger i 2015. Dette er en vekst på 8,1 prosent i denne femårsperioden.

På Frøya har den samme handelen økt fra 54.156 til 67.058 kroner pr. innbygger, noe som utgjør en vekst hele 23,8 prosent.

Fire over 100.000

Fire kommuner i Trøndelag hadde i 2015 en omsetning i detaljhandelen på over 100.000 kr pr innbygger. Røros er øverst på lista med en omsetning på 116.339 kr pr innbygger. Deretter følger Oppdal, Orkdal og Ørland. På de neste plassene underv100.000  finner vi Trondheim, Åfjord, Hitra, Hemne og Frøya.

På den andre siden av skalaen ligger Snillfjord med en omsetning på 8.458 kr per innbygger. Den lave detaljhandelen i Snillfjord kan forklares med handelslekkasje til nabokommunene.

I perioden 2010 til 2015 har omsetningen pr innbygger i detaljhandelen i hele Trøndelag økt med 10,6 % til 81.039 kr.

Åfjord, Rennebu og Skaun med en vekst på henholdsvis 35,8%, 33,2 % og 29,5 % har hatt den største prosentvise økningen i perioden.

Nord-Trøndelag har med en økning på 13,4 % hatt en raskere vekst i detaljhandelen enn Sør-Trøndelag i perioden 2010 til 2015. Veksten i Sør-Trøndelag var på 9,4%.

Detaljhandel

NB: Detaljhandel omfatter videresalg hovedsakelig til offentligheten av nye og brukte varer til personlig bruk eller til husholdningsbruk, via forretninger, stormagasiner, torghandel, postordreforretninger, dørsalg, gatesalg etc.

Handelstallene fra SSB er lagt fram i  faktaheftet «Trøndelag i tall» som er utarbeidet av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner i fellesskap. Hensikten med heftet er å beskrive situasjonen innenfor ulike samfunnsområder i Trøndelag.