Flertallet i formannskapet på Hitra vil ha slutt på politisk overstyring av grunneierne i kommunen. I siste møte ble veien lagt åpen for at grunneierne skal få bebygge sin egen eiendom uten vurdering utenfra. Medlemmene Egil Hestnes (H), Per Ervik (Frp) og Åse Mastad (Sp) utgjør flertallet som uten unntak godkjenner alle innspill fra grunneierne om utbygging av hytter- og boligtomter i forbindelse med rulleringa av arealplana. De samfunnsmessige ønsker og behov skyves i bakgrunnen. - Det har vært for mye tvangsdirigering ut fra de politiske vedtak vi gjorde i arealplana for fire år siden. Grunneierne skal ikke overkjøres. Det er ikke politikerne eller byråkratiet som skal si at en grunneier ikke får lov til å bygge ei hytte til ungene sine på egen grunn. Vi i Fremskrittspartiet ønsker å si ja til alle med planer om hytter og hus. Det var bakgrunnen for forslaget som vi sammen med Høyre, fremmet i formannskapet, sier Per Ervik (Frp).

Les hele saken i lokalavisa