Til avisa Sør-Trøndelaf sier Karin Bjørkhaug hun frykter støyen rundt trasévalget kan føre til at 714-prosjektet faller nedover på prioriteringslistene.

– Det dreier seg ikke bare om et valg mellom indre eller ytre trasé i denne saken, et tredje alternativ er at hele prosjektet skyves langt ut i tid og ikke kommer inn i neste Nasjonal Transportplan. Det må vi unngå, sier Bjørkhaug.

Les hele saken i ST