Av butikkene på Frøya er det Coop Prix Sistranda som tar imot desidert flest panteflasker. Det viser tall fra Norsk resirk AS.

- Ja det skal ikke forundre meg, sier daglig leder KennethEngan.

Og pantingen har økt fra år til år. I 2012 pantet Coop Prixkundene hele 16.947 flere bokser og flasker enn året før. 138.774 tomflasker,mot 121.827 flasker i 2011.

For hele Frøya sin del ble det pantet 468.392 bokser og flaskeri 2011, og 485.259 bokser og flasker i 2012. Det er en økning på 16.867 bokserog flasker Det betyr at Coop Prix har stått for hele totaløkningen i pantedeflasker fra 2011 til 2012.

- Det er artig å høre. Det gjenspeiler litt  av økningen vi har hatt i butikken desiste årene, med en betydelig bedre handel. Bare  hittil i år har vi hatt en økning på 20 prosent i omsetning.Og brussalget har økt voldsomt. Ringnes sier at det ikke er noen som kan måleseg mot oss i brussalg, sier Engan.

Og med økt brussalg, jo mer panting.

- Jeg opplever at folk generelt er flinke til å panteflasker. Det merker vi godt på arbeidsmengden vi bruker på å sortere flaskene. Jegtror ikke det er mange som er klar over hvor mye arbeid det er. Hver enesteflaske blir sortert manuelt og plassert i kasser. Det vi tjener på det erubetydelig, men når vi selger brus er vi pålagt å ta imot panteflasker, sierEngan.

På Hitra er det kundene til Rema 1000 som panter mestflasker. Der ble det levert inn til sammen 189.595 flasker i 2012, mot 170.928flasker i 2011. I alle butikkene på Hitra til sammen ble det pantet 413.190flasker i 2011, og 519.000 flasker i 2012.