Valslagstunnelen på fv. 714 kan forhåpentlig åpnes til jul. Men Statens vegvesen hviler ikke av den grunn.

– Planlegging av tre nye prosjekter på Laksevegen er allerede godt i gang, forteller prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen

Våvatnet

Prosjektet på Våddånesset ved Våvatnet var i utgangspunktet det siste prosjektet i utbyggingspakken Laksevegen, og innebar utbedring av fv. 714 i en lengde på ca. 1,2 km, samt ombygging av krysset med fv. 301.

Prosjektet E39 Harangen-Høgkjølen henter per i dag stein fra det som skal bli den kommende traséen i prosjektet på Våvatnet. Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok nylig å gjøre ferdig prosjektet på Våvatnet nå, men i noe mindre omfang, og følgelig til lavere kostnader.

– Prosjektet innebærer nå om lag 600 meter ny veg. Brua over elva Våddåa og krysset med fv. 301 forblir uendra i denne omgang. Vedtaket i fylkeskommunen medfører at vi får til kontinuerlig bygging på Laksevegen, forklarer Hanne Louise Moe.

– På et vis er jo anleggsarbeidet allerede i gang fordi stein til E39-prosjektet nå blir henta ut. Straks all stein til ny E39 er tatt ut, vil vi engasjere en entreprenør som skal ferdigstille vegen. Det er ennå litt for tidlig å kunne si noe sikkert om når vi kan åpne vegen for trafikk, legger Moe til.

Snilldalen-Krokstadøra

Prosjektet innebærer bygging av ny veg og utbedring av eksisterende veg mellom Snilldalssæter og Bergkrysset, inkludert ny veg utenom Krokstadøra. Strekningen er omtrent sju kilometer.

Multiconsult er engasjert som konsulent for å utarbeide reguleringsplan og byggeplan (prosjektering). Arbeidet med reguleringsplanen er i gang, og det blir et folkemøte om planarbeidet i nær framtid.

– Både publikum og vegeier Sør-Trøndelag fylkeskommune har uttrykt et sterkt ønske om å komme raskt i gang. Vi har derfor lagt opp til et ambisiøst opplegg for god framdrift i planleggingsarbeidet, sier Moe.

Kryssing av Åstfjorden

Kryssing av Åstfjorden er det største enkeltprosjektet i utbygginga av Laksevegen. Strekningen fra Melvatnet til Mjønes er om lag åtte kilometer, og prosjektet inneholder to tunneler og ei bru over Åstfjorden.

– Vi skrev kontrakt med Reinertsen i oktober i år om utarbeiding av reguleringsplan for prosjektet. Vi håper at planen skal være vedtatt og sluttbehandla i Snillfjord kommune i løpet av første halvår i 2015. I god tid før reguleringsplanen er vedtatt, håper vi å ha godkjenning for å begynne å byggeplanlegge dette prosjektet, sier prosjektleder Hanne Louise Moe.