Fiskesesongen har startet, og vil tilta utover sommeren etter hvert som temperaturen stiger. I år er oppsynet med laksefiske intensivert i forhold til tidligere år i vår region.

- Ulovlige garn er allerede dratt opp fra sjøen, og forhold er anmeldt til politiet, sier naturoppsyn Olav Inge Edvardsen i Statens Naturoppsyn til lokalavisa Hitra-Frøya.

Statens naturoppsyn (SNO) har ansvar for laksoppsynet (laks og sjøørret) i sjøen. Dette skjer i nært samarbeid med politi, indre kystvakt og fiskeridirektoratet. Laksoppsynet i Møre og Romsdal dekkes av flere båter, med både fast ansatte i SNO og tjenestekjøp. Regionalt fagansvarlig i området Møre og Romsdal til Agdenes - er Olav Inge Edvardsen i SNO Smøla. Den kommende tida vil han prioritere å bruke tid i Hitra/Frøya-regionen.

- Vi har fått inn meldinger om at det har pågått ulovlig garnfiske etter laks på yttersida av Frøya, og dette området blir prioritert, sier Olav Inge Edvardsen.