Statsadvokaten i Trøndelag har kommet frem til en tiltalebeslutning etter ulykken i Knarrlagsundet 31. mai i år. Den alvorligste tiltalen går på brudd av straffelovens paragraf 239, for ved uaktsomhet å ha forvoldt en annens død. Grunnlaget for beslutningen er at mannen hadde holdt for høy hastighet og hadde for kort avstand til forankjørende båt. Dette medførte at han ikke klarte å stanse i tide når båten foran bremset opp, og kolliderte med denne slik at en kvinnelig passasjer døde av skadene hun ble påført under sammenstøtet. Tiltalen kan gi en fengselsstraff på inntil 3 år, eller under særdeles skjerpende omstendigheter inntil 6 år. Under særdeles formildende omstendigheter kan bøter anvendes.

For kort avstand

Videre er mannen tiltalt for brudd på sjøveisreglene, for å ha unnlatt å gå med sikker fart slik at fartøyet kan manøvrere riktig og effektivt for å kunne unngå sammenstøt og stoppe på en distanse som passer til de rådende omstendigheter og forhold. Statsadvokaten mener at båtføreren hadde for høy hastighet og for kort avstand til den forankjørende båten. Som følge av dette klarte han ikke å stoppe, når båten foran senket farten i samsvar med hastighetsbegrensningen på 5 knop i Knarrlagsundet.

Til slutt tiltales mannen etter Havneloven, for å ha ført et fartøy uten å ha overholdt hastighetsbegrensningen på 5 knop i Knarrlagsundet.

- Mannen har nå bedt om å få vite hvilken straff han kan vente seg, slik at han kan få vite hvor mye strafferabatt han kan få hvis han tilstår. Det skal jeg i samråd med Statsadvokaten prøve å finne ut før jul, sier påtaleansvarlig Åge Midling.

Les også: 12.000 i bot etter dødsulykken

Les også: Alle de involverte er fra Hitra

Les også: Kvinne drept i båtkrasj

Les også: Navn på omkommet kvinne frigitt