Ved siste årsskifte var det innbyggere fra hele 70 forskjellige nasjonaliteter i Hitra kommune. I følge SSB hadde hele 1.121 av Hitras 4622 innbyggere utenlandsk bakgrunn.

Dette innebærer at hele 24,3 prosent av befolkninga på Hitra nå har bakgrunn fra andre land.  I denne definisjonen ligger også unger der en av foreldrene er utenlandsk,

Her er lista over hvilke nasjonaliter som er mest representert på Hitra:

Polen 22,6 prosent

Litauen 11,8 prosent

Slovakia 10, 3 prosent

Tyskland 5,4 prosent

Sverige 4,7 prosent

Fillipinene 3,7 prosent

Thailand 3,5 prosent

Eritrea 3,0 prosent

Estland 2,6 prosent

Storbritannia 2,4 prosent

Latvia 2,3 prosent

Danmark 2,1 prosent

Romania 2,0 prosent

Russsland 1,8 prosent

USA 1,4 prosent

Finland 1,3 prosent

Bulgaria 1,2 prosent

Brasil 1,0 prosent

Spania 0,9 prosent

Ukraina 0,9 prosent

Nasjonaliteter med færre en 10 personer: 15,2 prosent