Det ble eksportert laks for 18,2 milliarder kroner i de fire første måneder av 2016. Det er en økning på 25 prosent, eller 3,7 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Det er Norsk Sjømatråd som melder dette.

Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i april 57,39 kroner per kilo mot 39,89 kroner i april i fjor. Polen og Frankrike var de største kjøperne av laks fra Norge i første kvartal.

Ørreteksporten endte på 1,3 milliarder, som er en økning på 117 prosent eller 704 millioner kroner fra de fire første månedene i fjor. Hittil i år er de største kjøperne av norsk ørret Hviterussland og Japan.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 28,8 milliarder kroner. Det er en økning på 26 prosent eller 5,9 milliarder kroner målt mot samme periode i fjor.

Av dette utgjør laks 63 prosent, torsk 13 prosent, ørret 4,5 prosent, sild 3 prosent, sei 2 prosent, makrell 3 prosent og andre 10 prosent.