Verdien av norsk lakseeksport passerte i oktober totalverdien for hele 2015. Eksportverdien øker mest til oversjøiske markeder i Asia, Nord-Amerika og Afrika, melder Norges sjømatråd

Hittil i år har Norge eksportert 2 millioner tonn sjømat til en verdi av 74,3 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 9 prosent, mens verdien har økt med 24 prosent fra samme periode i fjor. Dette er like i underkant av totalverdien for den norske sjømateksporten for hele 2015.

Gode priser

– Samtidig som lakseprisene ligger godt over fjoråret, ser vi at volumet går ned i viktige europeiske markeder. I Spania ser vi en volumnedgang på 28 prosent i oktober, sammenlignet med oktober i fjor. I Frankrike ser vi en reduksjon på 12 prosent.

- Samtidig ser vi en dreining av eksporten mot godt betalte segmenter i Asia, Amerika og Afrika. De markedene som betaler mest for den norske laksen er Nord-Amerika og Asia. Her var gjennomsnittlig eksportpris i oktober henholdsvis 73,50 og 70,80 kroner per kilo for fersk hel laks, sier kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen i Norges sjømatråd.

Laks for 49 milliarder

I oktober eksporterte norsk laksenæring 90-000 tonn laks til en verdi av 5,7 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 12 prosent, mens verdien har økt med 23 prosent fra oktober i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 800.000 tonn laks til en verdi av 49,2 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 5,8 prosent, mens verdien har økt med 29 prosent fra samme periode i fjor. Dermed har verdien av norsk lakseeksport hittil i år passert hele 2015 med 1,6 milliarder kroner.

Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i oktober måned 60,20 kroner per kilo mot 41,89 kroner i oktober i fjor. Polen og Frankrike var de største kjøperne av laks fra Norge i oktober.