Den norske sjømateksporten går så det suser, kommenterer kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen i Norges sjømatråd på de ferskeste eksporttallene. Hittil i år er det eksportert sjømat for 28,8 milliarder kroner. Det er en økning på hele 26 prosent eller 5,9 milliarder kroner målt mot samme periode i fjor.

Bidrar sterkest

Det er laks og ørret som bidrar sterkest til den kraftige eksportveksten. For laksen har snittprisen vært 56,81 kroner per kilo hittil i år, mot en snittpris på 41,89 kroner i samme periode i fjor. Altså hele femten kroner mer for kiloen nå enn i fjor på samme tid.

Det ble eksportert laks for 18,2 milliarder kroner i de fire første måneder av 2016. Det er en økning på 25 prosent, eller 3,7 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. En sterk skreisesong med godt fiske og høy etterspørsel bidrar også til gode eksporttall for skrei og annen hvitfisk.

- Det ble eksportert noe mindre sjømat de fire første månedene i år, men verdien er 5,9 milliarder høyere enn for samme periode i fjor. Dette skyldes stor etterspørsel og høy pris for den norske sjømaten, kombinert med en fortsatt gunstig valutasituasjon, sier Hanssen.