På Kvaløya, Norddyrøy eier Oddvar Englund halvparten av eiendommen han er født og oppvokst på, forteller han stolt.

- Setra som det heter her, er en avsidesliggende plass som ikke benyttes av allmennheten, forteller datteren hans Greta Englund Sandvik.

Sjøbod og hage

Som pensjonert gårdbruker og hobbysnekker fikk Oddvar Englund i 1997 byggetillatelse til oppføring av ei sjøbod på eiendommen. Ei lita hytte uten strøm, vann og avløp, som kun har vært brukt til dagopphold.

Mest for egen sysselsetting og til ekstra lagerplass, ble det i 1998 oppført et tilbygg på 12,5 kvm i tilknytning til sjøboden.

- Den ble satt opp i forvissning om at søknad om oppføring ikke var påkrevd, ettersom tilbygget er under 15kvm, sier Oddvar.

- Pappa har i tillegg en liten potetåker og noen bærbusker på eiendommen. Derfor satte han opp et gjerde slik at kyr og hester som beiter i nærheten ikke skal komme til og ødelegge dette, føyer Greta til.

Oddvar er tross alderen både frisk og forholdsvis sprek.

Han forteller at han finner stor glede i å klippe plen og vedlikeholde hagen med potetåker og bærbusker.

- Det hadde vært tungt for meg å ikke kunne drive på med dette arbeidet lenger. Det er min motivasjon for å komme meg opp om morgenen og det holder meg i form.

Ulovlig oppført

I mars 2014 at Oddvar mottok et brev i fra Frøya kommune som påpekte at det aktuelle tilbygget og gjerde var ulovlig oppført. Kommunen opplyste om at det måtte søkes dispensasjon om oppføring av nye bygg selv om disse er under 15 kvm. når det gjelder bygging i landbruks-, natur- og friluftsområder og innenfor 100-metersgrensen langs sjøen.

- Kommunen informerte om at vi kunne søke om ettergodkjenning. Det ble gjort i juni 2014.

To måneder senere fikk familien Englund Sandvik beskjed om at søknaden var avslått, men familien engasjerte advokat og det ble sendt inn en ny klage på vedtaket i september 2014. Den ble så oversendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

- Lillejulaften i 2015 mottok pappa brev i fra kommunen med beskjed om at fylkesmannen stadfester kommunens vedtak. Pappa ble ganske så nedbrutt da han fikk se forhåndsvarselet om riving og tvangsmulkt.

Utsette riving

I januar 2016 tillot Greta som fremtidig arving av eiendommen, å sende en forespørsel til Hovedutvalg for forvaltning i kommunen, om det kan være mulig å utsette rivning til hun overtar eiendommen.

- Jeg lovte at så snart jeg tar over eiendommen, lover jeg å rive det som det er gitt pålegg om, for vi har ikke tenkt å bruke hagen slik pappa har gjort. Det er av hensyn til han vi søker om dette.

Det har vært en langtekkelig prosess sier Greta E. Sandvik med sakspapirene i hånd. Det er Greta som etterhvert skal overta eiendommen, og hun sier de godt kan rive når den tid kommer. - Det er av hensyn til pappa og den gleden han har av hagestellet at vi fortsetter å kjempe videre. tilbygget det er snakk om, er forøvrig i bakgrunnen her.

Samtidig inviterte de byggesaksbehandler og medlemmene i Hovedutvalg for forvaltning til befaring for at de skulle skjønne hvordan forholdene faktisk er der, føyer hun til.

Saken ble behandlet i møte 14.april, men flertallet i utvalget ønsket ikke å endre vedtaket.

- Vi mottok mail fra leder i utvalget, med beskjed om at medlemmene stilte spørsmål ved at det ikke var tiltakshaver, altså pappa, som sendte klagen. Jeg forklarte at dette handlet om en forespørsel fra meg som arving om å utsette riving, men hvis de var opptatt av et samtykke fra pappa, så skulle jeg selvfølgelig skaffe det. Han er og har selvfølgelig vært involvert i hele saken.

Som sagt så gjort, men atter en gang fikk de beskjed om at flertallet i utvalget ikke ønsker å endre vedtaket.

Menneskelige hensyn

Oddvar har nå mottatt pålegg om riving fra Frøya kommune, frist for å fjerne tilbygg og gjerde er satt til 31.08.16.

- Også dette vedtaket har blitt påklagd og der står saken akkurat nå. Jeg skulle så inderlig ønske at pappa slapp å se på at det han har bygd og har så stor glede av å stelle med, må rives. Det er så utrolig meningsløst!

Familien poengterer at de har handlet i god tro i forhold til lover og forskrifter.

Oddvars eiendom er inngjerdet, men det hindrer i følge han og familien ikke allmennhetens ferdsel der.Plenen og åkerlappen er inngjerdet på grunn av hestene og kyrne som beiter rundt eiendommen.

-Vi har en følelse av at straff har vært en motivasjon for å gi avslag i saken. Argumentene fra kommunen er at gjerdet rundt eiendommen kan hindre allmennhetens ferdsel rundt området, et område der allmennheten ikke ferdes. Og forøvrig så er det fullt mulig å komme fram til både strand og området ellers, noe hovedutvalg for forvaltning hadde sett om de kom på befaring. Vår oppfordring er derfor at de tar seg en tur utover. De er hjertelig velkomne.

Hele saken er en stor bekymring for Oddvar, forteller Greta Englund Sandvik avslutningsvis.

- Det er utrolig trist å se at det ikke er rom for å ta menneskelige hensyn i saker som ikke medfører ulemper for noen. Er det noen steder på Frøya det ville vært naturlig å gi dispensasjon i denne type saker, så måtte det være i Setra og lignende avsidesliggende små steder.