I første etasje på Blått kompetansesenter holder Marit Midtsian til. Her har hun ansvaret for driften av laboratoriet til Kystlab-Prebio.

Marit sørger i tillegg  til praktisk lab-arbeid, for administrering og kontakten ut mot kundene.

Sivilingeniøren innen biokjemi har jobbet hos Kystlab i elleve år og trives godt. Arbeidslivet her ute på øyene blir stadig mer spesialisert og det krever høyt utdannede personer som nettopp Marit.

Kystlab-prebio er et næringsmiddellaboratorium spesielt rettet mot havbruksnæringen. I samarbeid med kundene er de med på å sikre mattrygge produkter.

- Jeg liker at jeg kan bestemme over min egen arbeidsdag, og den variasjonen og utfordringene vi får inn her hos oss.

De har stort sett faste kunder og faste prøvetakninger, - men vi vet jo aldri hva vi finner på forhånd. Det hender også at vi får spesialoppdrag.