Sentrale føringer fra Staten sier at det skal være ansatt en kommunepsykolog i alle kommuner innen 2020. Det følger med sentrale stimuleringsmidler for de kommunene som oppretter stillinger. Harald Hatle i Hitra kommune sier at Hitra og Frøya kommuner har hatt planer om opprettelse av en felles stilling.

- Hitra og Frøya tenkte å opprette en felles stilling, men så langt har vi ikke lyktes med å få noen i stillingen. Stillingen er lyst ut minst tre ganger tidligere, forteller Hatle.