Samferdselsdepartementet har sendt ut på høring et forslag til endringer i postloven. Forslaget innebærer at det åpnes for å redusere omdelingsfrekvensen av post fra fem dager i uka til omdeling annenhver dag i hele landet.

Posten Norge har bedt om endringer i rammebetingelsene for å få fleksibilitet til å tilpasse omdelingsnettet i takt med markedsutviklingen. Posten ser at digitaliseringa, som gir folk, næringsliv og det offentlige tilgang til stadig nye tjenester, fører til økt fall i antall brev som sendes.

Posten Norge skriver i en pressemelding at de mener forslaget er godt.

- De foreslåtte endringene i rammebetingelsene er bedre tilpasset markedssituasjonen og legger grunnlaget for å dekke folks basisbehov for postsendinger. Samtidig vil Posten fortsette å utvikle sitt tjenestetilbud tilpasset økt ehandel og digitale muligheter, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

I 2016 sluttet Posten å omdele post på lørdager. Posten har tidligere varslet at neste naturlige steg i markedstilpasningen av posttilbudet vil være færre omdelingsdager.

Posten opplyser at man nå vil gjennomgå Samferdselsdepartementets forslag til endringer i postloven og gi sitt høringssvar innen fristen 6. april.