En ung øyværing sto tiltalt i Fosen tingrett for å ha skadet en annen etter at han slo han denne i ansiktet slik at han ble påført flere brudd i øyehulen.

Saken dreide det seg om en forholdsvis typisk situasjon; fest i et ungdomsmiljø hvor tiltalte, fornærmede og det eneste andre vitnet var påvirket av alkohol.

Retten fikk to helt ulike forklaringer fra tiltalte og fornærmede, og vitnet ga i retten utrykk for at han hadde en meget begrenset hukommelse om hva som hadde skjedd.

Det som er på rene, er at at fornærmede og tiltalte to havnet i slagsmål.

Da tiltalte kom til stedet, hadde fornærmede og vitnet en krangel/diskusjon, før det ble snakk om at fornærmede skulle forlate stedet.

Fornærmede ramlet i bakken og tiltalte holdt ham nede. Fornærmede slo deretter et slag mot ham som tiltalte ble så vidt truffet av.

Tiltalte slo deretter fornærmede med ett knyttneveslag i ansiktet, og fornærmede ble liggende på bakken.

På bakgrunn av den betydelige kraften som slaget må ha blitt utført med og situasjonen for øvrig, mener retten at tiltalte burde ha forstått at en skade ville bli følgen av handlingen.

Etter en helhetsvurdering kom retten vram til at tiltalte måtte dømmes for kroppskrenkelse. Straffen ble satt til betinget fengsel i 30 dager.

Mannen er ikke tidligere straffet.