Årets siste tall fra NAV viser at ledigheten på Hitra og Frøya har sunket sammenlignet med forrige årsskifte. Spesielt gjelder dette Frøya hvor det nå er 27 færre arbeidsledige sammenlignet med forrige årsskifte. På Hitra sank tallet med to.

Det betyr at det nå er 49 frøyværinger (1,8 prosent) som er helt arbeidsledige, mens tilsvarende tall for Hitra er 60 (2,4 prosent). For begge kommunene er menn i flertall blant de helt arbeidsledige.

Historisk gode ledighetstall

Arbeidsmarkedet i 2017 har vært svært godt i fylket. Ved inngangen til det nye året står begge trøndelagsfylkene med historisk gode ledighetstall.

– Mange arbeidsgivere opplever problemer med å skaffe tilstrekkelig kompetanse. Samtidig står mange utenfor arbeidsmarkedet. Arbeidet med å utligne denne ubalansen blir viktig i det nye trøndelagsfylket. Her må NAV og næringslivet samarbeide, sier konstituert fylkesdirektør Arve Winsnes i NAV Sør-Trøndelag.

Høyest på Hitra

Kun Snillfjord og Roan har økning i ledigheten i årets siste måned. Ledigheten er likevel svært lav i begge disse kommunene.

Osen har fortsatt lavest ledighet i fylket med 0,4 prosent. I tillegg har også Hemne og Rennebu under en prosent helt ledige.

Av fylkets 25 kommuner har 19 en ledighet under to prosent. Den høyeste ledigheten finner vi i Hitra kommune med 2,4 prosent, fulgt av Meldal med 2,3 prosent.

Størst nedgang i ledigheten har Hemne. Her har ledigheten gått ned med 30 personer i 2017. I tillegg har Agdenes og Rissa en betydelig ledighetsnedgang. Trondheim har to prosent av arbeidsstyrken uten arbeid, det tilsvarer 2 106 personer. Ledighet har gått ned med 315 personer siden utgangen av 2016.

Kraftig nedgang i ungdomsledigheten

I aldersgruppen under 30 år har ledigheten gått ned med 20 prosent det siste året. Spesielt stor har nedgangen vært for de mellom 20 og 24 år, her er det 30 prosent færre ledige.

– Den generelle oppgangen på arbeidsmarkedet har gitt stort utslag på ungdomsledigheten. Samtidig har NAVs ungdomssatsing gjennom arbeidstrening og kurs hatt god effekt. Vårt mål er å få ungdommen i utdanning eller jobb innen kort tid, og alle skal få et tilbud innen åtte uker, sier Winsnes.