Politiet har nå over helga fått melding om en utforkjøring som skjedde iVavika på Nord-Frøya sist torsdag. Politiet har få håndfaste opplysninger, menhar fått beskjed om at en stor, svart pickup kjørte seg ut på et jorde. Der harden "spøla seg opp" og ødelagt dyrket mark.

- Det var tilfeldig forbikjørende som observerte. Det er gitt signaler omhvem det kan være, men er interessert i om noen vet hva som har skjedd. Det erantydet at jorddriver vil gi anmeldelse, sier lensmann Dagfinn Herskedal.

Det er uvisst om bilen er påført skader.