Snillfjord formannskap går inn for å innvilge Snillfjord Bygdeservice et tilskudd på 50.000 kroner til produkt- og tjenesteutvikling, markedsføring og kompetanseheving.

Tilskuddet på 50.000 kroner, som er hentet fra kommunens næringsfond, utgjør 50 prosent av bedriftens kostnadsoverslag til formålet.

Snillfjord Bygdeservice  ble stiftet i fjor av flere aktører som har dannet et felles foretak. Bedriften formidler tjenester fra medlemmene til offentlige etater,bedrifter og personer. Dette gir muligheter for økte intekter for medlemmene gjennom bedre utnyttelse av arbeidskraft, kompetanse, bygninger, maskiner, redskap og verktøy.

Av tjenester som tilbys, nevnes bl.a. vaktmestertjenester og hytteservice, tilsynsoppgaver for bedrifter eller kommunale anlegg og bygninger, tilsyn med boliger og hytter når eierne er borte samt levering av ved, vasking og vedlikehold.

Innenfor  skog og utmark utfører bedriften rydding og vedlikehold av skogsbilveger, skianlegg, turstier og kraftgater samt beitepussing.

Den allsidige bedriften har også kompetanse innen bygg og anlegg, og tilbyr nyoppsetting av enkle bygg, ombygging, reparasjon og vedlikehold for ulike oppdragsgivere.

Daglig leder i Snillfjord Bygdeservice er Harry Løvø, mens Bjørn Berg er styreleder.