Hitra kommune har hatt en gjennomgang av alle ledige tomter i kommunale boligfelt. Noen av tomtene har ligget i flere tiår uten å bli solgt. I forrige uke vedtok kommunestyret en gradering av tomtene etter attraktivitet. De billigste tomtene går for 50 prosent av kostpris.

For Vikan boligfelt på Kvenværet ble det vedtatt å gi ett «spesialtilbud»:

To boligtomter, som blir beskrevet som veldig fine og sjønære, skal selges sammen med hver sin nausttomt i samme området. Disse to «pakkene» selges til høystbydende med startpris på 100.000 kroner.

Også på Kjerringvåg valgte kommunestyret å gi et spesialtilbud. Men her er det i følge ordfører Ole Haugen snakk om tomter som er svært lite attraktive, og som kommunen rett og slett bør være glade for å bli kvitt. Disse tomtene selges til høystbydende, uten at det settes noen startpris.

For å forhindre at noen kjøper opp tomter i spekulasjons-øyemed, settes det krav om at byggestart må skje innen ett år etter overtakelse.