Frykter spredning: Brannsjef på Frøya, Andreas Kvingedal og politibetjent Inge Dahlø frykter at den kraftige vinden skal spre brannen videre til nabobebyggelsen. Brannen fra Titran Canning har allerede spredd seg til ett bolighus som ligger 100 meter unna.