Til høsten er det valg av menighetsråd i Fillan, Sandstad, Kvenvær og Hitra sokn.

Ingen kandidater

Bjørn Morvik forteller at Hitra sokn har problemer med å få folk til å stille.

- Vi skal stille med minst 11 kandidater på lista vår i Hitra sokn som omfatter Dolm og Hitra kirke, og så langt har vi ingen kandidater.

De som sitter i Hitra menighetsråd i dag, ønsker ikke å fortsette videre i fire nye år.

- Halve listen klar

Leder i Hitra kirkelige fellesråd, Ann-Bjørg Strøm forteller at Fillan sokn skal stille med 21 navn på sin liste.

- Foreløpig har vi bare halvparten, men vi har flere vi skal spørre.

Det bør omtrentlig være halvparten kvinner og menn på listene, og en andel unge mennesker blant dem sier Strøm, - men besteforeldregenerasjonen er enklest å få tak i selv om vi gjerne skulle hatt med den yngre garde.

Hun vet ikke om menighetsrådene på Sandstad og Kvenvær har hatt problemer med å få folk til å stille på sine lister.

Frist 1.mai

Valgbare personer, er medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet og som senest i 2015 fyller 18 år.

Fristen for innlevering av kandidatlister er 1. mai 2015, derfor oppfordrer Bjørn Morvik eventuelt interesserte i å melde seg snart.

- Selv har jeg ikke vært interessert i menighetsarbeid, men jeg er interessert i at det skal være kirker og kirkegårder tilgjengelig når noen trenger det.

Alle trenger en kirke, kanskje flere ganger i livet, sier Morvik, - så min oppfordring går til alle de som har bruk for ei kirke og ønsker å ta vare på kirken og kirkegården sin, om å melde seg.

- En av ungdommene som er med i menighetsrådet vårt, sier perioden i menighetsrådet har vært veldig interessant og lærerik, han har blitt kjent med kirka på en annen måte, legger Strøm til, - så jeg vil også anbefale folk å stille til menighetsrådvalget.

Ved å være med i menighetsrådet kan man også være med å påvirke, sier Morvik og forteller at Hitra menighetsråd blant annet har innviliget å gi penger til to ulike formål den siste tiden; 5000 kroner til Livsglede for eldre Hitra og 5000 kroner til Krafttak mot kreft.

Oppgavene

Det er ikke den store arbeidsbyrden å være med i menighetsrådet, sier Ann-Bjørg Strøm.

- Vi har toppen seks møter i året. I Fillan sokn stiller vi med kirkekaffe i alle gudstjenester, så det er fire-fem ganger på hver per år, også stiller vi som tekstlesere i blant.

- Vi er kirkeverter, og vi er vakter ved konserter i kirkene. Under Hopsjødagene har vi blant annet åpen kirke. Vi ordner planter ved kirker og kirkegårder, vi er også med på vårrydding av kirkegårdene, sier Bjørn Morvik.

Som en del av Menighetsrådet, er man også med på menighetsrådsmøter, trosopplæringsutvalg, diakonigruppe, fellesråd, lønn- og ansettelser på kirkekontoret.

Tror det ordner seg

Hva skjer om Hitra menighetsråd eller de andre soknene ikke klarer å finne mange nok til listene sine?

- Enkelte menighetsråd har tidligere ført opp navn på listene sine, som de synes er gode navn å bruke uten å spørre vedkommende først. Det ikke noe god måte å gjøre det på, sier Strøm.

- Vi vil gjerne ha kirken vår og at den skal være i orden, men hvem skal gjøre det, hvis ikke noen stiller opp? Jeg er optimistisk av meg, så jeg tror dette kommer til å ordne seg. Vi har frem til 1. mai til å få listene på plass, sier Strøm.

Kirkevalget finner sted 14. september 2015 med forhåndsstemming fra 10. august.