Mens planen tidligere i dag var å bruke tankbiler for å tømme grunnstøtte "Scan Master" for innhold, har rederiet senere i dag lagt om taktikken. Det viser seg vanskelig å få tunge tankbiler bort til skipet langs dårlige veier på Hemnskjela, og har besluttet å pumpe lasten over i annen båt. Ifølge Adresseavisen er det fiskefrakteskipet «Hedda» som skal gjøre seg klar til å ta imot last. Denne løsninga gjør at "Scan Master" trolig kan tømmes langt raskere enn med tankbil-metoden.

Som lokalavisa Hitra-Frøya fortalte i formiddag, er det 670 tonn med flytende fiskeavfall (ensilasje) ombord i det grunnstøtte skipet. Skipet må tømmes før man kan gjøre forsøk på å trekke det av grunna.

- Først må vekten reduseres, en operasjon som er beregnet til å ta halvannet døgn. Etter det jeg forstår ser det ikke ut for å være klart til å slepe fartøyet av gårde før det er høyvann på torsdag, forteller Stig Nordaas, vaktleder i beredskapsenteret mot akutt forurensning i Kystverket til hitra-froya.no.

Det var natt til søndag den 72 meter lange "Scan Master" gikk rett på land i Strømsneset på Hemnskjel. Skipet var på vei nordover, og er lastet med fiskeensilasje, et råstoff for dyre- og fiskefôr. Ingen av mannskapet på seks ble skadet. Det er heller ikke registrert lekkasjer fra havaristen.