Valgkomiteen i Hitrahallen SA har meddelt at styreleder Roger Sørensen har frasagt seg gjenvalg. Kommende formannskapsmøte er politikerne oppfordret av rådmannen til å finne Sørensens etterfølger.

- Det henstilles til å få inn en mann som er motivert og kvalifisert for vervet, heter det i referatet fra siste formannskapsmøte.

I avtalen mellom Hitra kommune og Hitrahallen står det at Hitra kommune skal ha en fast representant i styret for hallen i tråd med vedtekter. Representant for Hitra kommune i Hitrahallen siste periode var Roger Sørensen med Ole Sundnes som vararepresentant.

Rådmannen ber om at man i det neste formannskapsmøtet oppnevner en representant for Hitra kommune til styret i Hitrahallen SA. Rådmannen fremmer saken uten forslag på person.