MOT Hitra og MOT Frøya har i de siste par dagene  i fellesskap skolert lokale ungdommer i MOT sine grunnverdier. Ungdommene har vært samlet i Frøyahallen for å lære mer om verdiene "Mot til å leve", "Mot til å bry seg" og "Mot til å si nei".

- Engasjerte, dyktige, motiverte og trivelig ungdom, oppsummerer MOT-koordinator Ulrik Ervik etter disse dagene.

MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom, og har en målsetning om å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø. Arbeidet organisasjonen og MOT-ungdommene gjør skal forebygge hyppig mobbing, mistrivsel, gruppepress, ensomhet og rusmisbruk, altså de mest negative utslagene i ungdomstiden.

MOT samarbeider med ca 300 skoler over hele landet, inkludert på Hitra og Frøya.