Det har gått to år siden Museene i Sør-Trøndelag (MiST) søkte om tre laksekonsesjoner til etablering og drift av Ægir – norsk havbruksmuseum. Og straks har det gått ett år siden de klaget inn avslaget. - Klagen har ligget i veldig lang tid, men vi er positive og har fortsatt stor tro på etableringen av et nasjonalt havbruksmuseum på Hitra. Vi venter daglig på svar fra Fiskeridirektoratet, forteller Svein Bertil Sæther.

Bergingsarbeid

Opprinnelig var det havbrukspioner og hitterværing Sivert Grøntvedt som tok initiativ til å etablere et kunnskapssenter for norsk havbruknæring på nittitallet.- Sivert mente det var viktig å ta vare på historien og at vi ikke hadde én dag å miste. De siste tjue årene har MiST jobbet med planene rundt et nasjonalt havbruksmuseum, fortalte museumsdirektør ved Kystmuseet, Svein Bertil Sæther, under det felles formannskapsmøtet til kommunene Hitra, Frøya og Trondheim i forrige uke.

Han kunne videre fortelle at de har reist langs hele kysten og gjort et omfattende innsamlings- og redningsarbeid.- Vi har sørget for å berge historie om hvordan havbruksnæringen ble til og har utviklet seg. Vi har intervjuet 160 pionerer eller nær familie, og har 400 hyllemeter med arkivmateriale fra hele norskekysten. 8000 fotografier fra havbruksnæringens barndom og fram til i dag, og et hundretalls filmer. Nylig ble vi også oppringt om en ny fotoskatt på 2600 havbruksfoto, fortalte Sæther begeistret og tilføyer:

- Nå vil vi gjøre historien kjent.

Ægir - norsk havbruksmuseum skal ligge vegg-i-vegg med Hurtigbåtterminalen på Sandstad. Illustrasjon SKIBNES ARKITEKTER
Med åttekantede solcellepanel i vinduet skal tankene henledes mot de første merdene med samme form. Illustrasjon SKIBNES ARKITEKTER

Avslaget

Det var i mai 2016 at MiST søkte om tre spesialkonsesjoner. En tildeling av disse mener de vil eliminere behovet for offentlig støtte. Avslaget i juni i fjor gikk ut på MiST ikke er en utdanningsinstitusjon etter laksetildelings-forskriften. Fiskeridirektoratet mener også at det er mer nærliggende å vurdere søknaden opp mot paragraf 27 som gjelder visningstillatelser, da formålet med søknaden er å styrke publikums kunnskap om akvakultur. Samtidig mener direktoratet at søknaden mangler informasjon om hvem som skal drive en eventuell visningstillatelse, og avslo søknaden også etter denne paragafen.

- Etter avslaget ba vi om et såkalt lyttermøte, hvor vi kunne legge frem saken med ytterligere opplysninger og skisser. I tillegg har vi sendt inn en klage på avslaget. Det er svar på denne klagen vi venter spent på nå, forklarte Svein Bertil i lokalavisa tidligere i år.

- Det må skje noe nå

Havbruksmuseet er tenkt plassert ved hurtigbåtterminalen på Sandstad. Her argumenterer MiST med at museet blir liggende "midt i havbruksland".- Vi mener det er best å formidle historien der havbruksnæringen finnes og har sitt daglige virke.

De har allerede et formidlingssamarbeid med oppdrettselskapet Lerøy Midt AS, hvor de tar grupper og enkeltpersoner med ut på visningsanlegg. Innenfor en radius på 15-20 minutter fra Sandstad kan de vise hele prosessen fra rogn til tallerken. Nå er også det toppmoderne lakseslakteriet til Lerøy Midt på Jøsnøya snart ferdig, legger Sæther til.

I 2020 er det 50 år siden brødrene Sivert og Ove Grøntvedt satte laksesmolt i sjøen i merder, noe som regnes som starten på oppdrettsnæringa slik vi kjenner den i dag.- Det hadde vært ideelt å åpne dørene til Ægir dette året og 2020 er fortsatt det hårete målet vårt. Jeg tror det er realiserbart, men da må det skje noe nå, sier Svein Bertil Sæther.