Det har blitt det vanlige at nissemarsj og jultretenning skjer i ruskevær på øyene våre. Slik ble det også i år. Men både på Fillan og Sistranda var det møtt opp mye folk. På Fillan var det Strand seniorbrass som sørget for musikken, og som holdt en liten minikonsert mest barn og voksne ventet på nissene.

På Frøya ble det også i år holdt nissemarsj fra kulturhuset, og alle barn som gjennomførte, fikk medaljer utdelt fra ordfører og rådmann, som begge stilte i røde nisseluer.