Et stort merkeprosjekt for hjort er i gang i Midt-Norge. Målet er at man skal se hjortens bevegelsesmønster å finne ut mer om hjortestammene våre.

- Vi gjør dette for å lære mer om vandringa og hjortens bruk av naturmiljøet generelt. Vi ønsker å følge hvor store områder hjorten bruker, hvilke områder den prioriterer å være i, hvor langt de trekker og hvor de er sommer og vinter, forteller prosjektleder Erling L. Meisingset. På Hitra er allerede 25 dyr merka med en grønn merkelapp og et nummer i venstre øre som viser hvor de er merket. Tanken er at grunneiere, jegere og andre som ferdes ute i naturen skal rapportere inn om observasjoner av dyrene. Dette kan gjøres på

www.hjortmerk

- For å få nok observasjoner er vi takknemlige om folk som ser dyr i marka også rapporterer inn. Det er nok vanskelig å komme så nærme dyrene at du ser nummeret, men fargen og hvor man har sett dyret, kan man iallfall fylle inn.

LES HELE SAKEN I AVISA FREDAG